บริษัท ขวานทองฟิทติ้งซ์ จำกัด

              ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยท่านประธานไพเวช ศรีสุทธี ในนาม เทิร์นนิ่ง ช็อป เพื่อผลิตข้อต่อทองเหลือง   ด้วยนโยบายที่ยึดถือมาจนถึง ณ ปัจจุบันที่ว่า "เราจะผลิตสินค้าที่ดีออกสู่ตลาดในราคายุติธรรม"  ทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในด้านคุณภาพด้วยตราสินค้า TN และเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านกำลังการผลิตและคุณภาพงานที่ดียิ่งขี้น ในปี 2549 ได้ทำการขยายโรงงานที่2 ในนามบริษัท ขวานทองฟิทติ้งซ์ จำกัด  บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ ด้วยอาคารโรงงานที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 GAFITTING.CO.TH