การเลือกซื้อข้อต่อทองเหลือง

        คำแนะนำในการเลือกซื้อ ข้อต่อ ข้อต่อทองเหลือง
                1. ข้อต่อทองเหลือง ที่มีลักษณะตรง ให้เลือกที่ผลิตโดยการใฃ้ทองเหลืองเส้นรีดมากลึง ไม่ควรเลือกที่ผลิตโดยใช้ทองเหลืองหล่อมากลึง เนื่องจากความหน้าแน่นทองเหลืองจะน้อยกว่า และการผลิตต้องใช้ความชำนาญสูง จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการรั่วเป็นตามดและแตกสูงกว่ากันถึง 30 เท่า
                   วิธีการสังเกตุคือ ถ้าเป็น ข้อต่อทองเหลือง ที่ใช้ทองเหลืองเส้นรีด ผิวนอกจะมีลักษณะเรียบมาก มัน วาว เนื้อทองเหลืองแน่น  แต่ถ้าเ้ป็น ข้อต่อทองเหลือง ที่เกิดจากการใช้ทองเหลืองหล่อมากลึง จะมีลักษณะเนื้อไม่ค่อยเรียบ ผิวบริเวณที่ไม่ได้กลึงล้างจะเป็นหลุมหรือตุ่มเล็กๆ  สีออกด้านๆไม่มันวาว ส่วนใหญ่ ข้อต่อทองเหลือง ที่ผลิตจากประเทศจีนจะเป็นแแบบนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
                2. ข้อต่อทองเหลือง ที่มีลักษณะ งอ หรือ แยกทาง ควรเลือกที่ผลิตจากกระบวนการforce เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงที่สุด ทำให้่มีของการเสียน้อยกว่า 0.01 % ไม่ควรเลือกที่ใช้ทองเหลืองหล่องมากลึง
       
         ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะได้สินค้าที่ดี จะต้องเริ่มจากการเลือกใช้วัตถุดิบทองเหลืองที่ดีที่สุด ผ่านกรรมวิธีการเฉพาะ จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและความชำนาญสูง นำมาผลิตด้วยการออกแบบที่ถูกต้องแข็งแรง และการบวนการตรวจสอบที่ดี
                

 
      

GAFITTING.CO.TH