มาตรฐานข้อต่อทองเหลืองของสหรัฐอเมริกา AMERICAN STANDARD BRASS FITTINGS

http://www.columbiapipe.com/documents/0/100%20-%20Plumbing%20Brass.aspx  

GAFITTING.CO.TH