สวมสายยางออกเกลียวประปาตัวผู้

สวมสายยางออกเกลียวประปาตัวผู้ / 139

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : ลม แก๊ส ประปา

ลักษณะการใช้งาน : ต่อตรงเกลียวประปาออกเสียบสายยางใช้แคมรัดสาย

ลักษณะตัวงาน : ต่อตรง

 
รหัส ขนาดท่อ เกลียว
139-2-2 Tube ID 1/8" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-2-4 Tube ID 1/8" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
139-3-2 Tube ID 3/16" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-4-2 Tube ID 1/4" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-4-4 Tube ID 1/4" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
139-4-6 Tube ID 1/4" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-4-8 Tube ID 1/4" 1/2"N.P.T
139-4-12 Tube ID1/4" 3/4"N.P.T
139-5-2 Tube ID5/16" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-5-4 Tube ID5/16" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
139-5-6 Tube ID5/16" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-5-8 Tube ID5/16" 1/2"N.P.T
139-6-2 Tube ID3/8" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-6-4 Tube ID3/8" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
139-6-6 Tube ID3/8" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-6-8 Tube ID3/8" 1/2"N.P.T
139-8-4 Tube ID1/2" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
139-8-6 Tube ID1/2" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-8-8 Tube ID1/2" 1/2"N.P.T
139-8-12 Tube ID1/2" 3/4"N.P.T
139-8-16 Tube ID1/2" 1".P.T
139-10-6 Tube ID5/8" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-10-8 Tube ID5/8" 1/2"N.P.T
139-10-12 Tube ID5/8" 3/4"N.P.T
139-12-6 Tube ID3/4" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
139-12-8 Tube ID3/4" 1/2"N.P.T
139-12-12 Tube ID3/4" 3/4"N.P.T
139-12-16 Tube ID3/4" 1".P.T
139-16-8 Tube ID1" 1/2"N.P.T
139-16-12 Tube ID1" 3/4"N.P.T
139-16-16 Tube ID1" 1".P.Tสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานประปา

นิปเปิ้ลประปาข้องอ 90 องศา ตัวผู้สามทางเกลียวในก๊อกประตูน้ำ ขนาด 3/4ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยมสามทางเกลียวนอกสามทางรันทีตัวผู้ด้านข้างสามทางรันทีตัวผู้ด้านบน


GAFITTING.CO.TH