สวมสายยางออกเกลียวประปาตัวเมีย

สวมสายยางออกเกลียวประปาตัวเมีย / 144

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : ลม แก๊ส ประปา

ลักษณะการใช้งาน : ต่อตรงเกลียวประปาออกเสียบสายยางใช้แคมรัดสาย

ลักษณะตัวงาน : ต่อตรง

รหัส ขนาดท่อ เกลียว 
144-2-2 Tube ID1/8" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-2-4 Tube ID1/8" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-3-2 Tube ID3/16" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-3-4 Tube ID3/16" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-4-2 Tube ID1/4" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-4-4 Tube ID1/4" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-4-6 Tube ID1/4" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-4-8 Tube ID1/4" 1/2"N.P.T
144-5-2 Tube ID5/16" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-5-4 Tube ID5/16" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-5-6 Tube ID5/16" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-5-8 Tube ID5/16" 1/2"N.P.T
144-6-2 Tube ID3/8" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-6-4 Tube ID3/8" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-6-6 Tube ID3/8" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-6-8 Tube ID3/8" 1/2"N.P.T
144-8-2 Tube ID1/2" 1/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-8-4 Tube ID1/2" 1/4"N.P.T/ B.S.P.T
144-8-6 Tube ID1/2" 3/8'N.P.T/ B.S.P.T
144-8-8 Tube ID1/2" 1/2"N.P.T
144-10-6 Tube ID5/8" 3/8"N.P.T/ B.S.P.T
144-10-8 Tube ID5/8" 1/2"N.P.T
144-10-12 Tube ID5/8" 3/4"N.P.T
144-10-16 Tube ID5/8" 1".P.Tสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานประปา

นิปเปิ้ลประปาข้องอ 90 องศา ตัวผู้สามทางเกลียวในก๊อกประตูน้ำ ขนาด 3/4ปลั๊กอุดหัวสี่เหลี่ยมสามทางเกลียวนอกสามทางรันทีตัวผู้ด้านข้างสามทางรันทีตัวผู้ด้านบน


GAFITTING.CO.TH