ข้องอกล้องยาตาไก่

ข้องอกล้องยาตาไก่ / 70

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : แก๊ส ลม ไฮครอลิกส์

ลักษณะการใช้งาน : ขันต่อเกลียวประปาตัวผู้ออกตาไก่ร้อยท่อ

ลักษณะตัวงาน : งอ 90 องศา

รหัส ขนาดท่อ เกลียว
70-3-2  3/16"  1/8 NPT 
70-4-2  1/4"  1/8 NPT 
70-5-2   5/16"  1/8 NPT 
70-6-2   3/8"  1/8 NPT 
70-4-4   1/4"  1/4 NPT 
70-5-4   5/16"  1/4 NPT 
70-6-4   3/8"  1/4 NPT 
70-4-6  1/4"  3/8 NPT
70-5-6   5/16"  3/8 NPT 
70-6-6  3/8"  3/8 NPT 
70-8-6   1/2"  3/8 NPT
70-4-8   1/4"  1/2-14 NPT
70-5-8  5/16"  1/2-14 NPT
70-6-8   3/8"  1/2-14 NPT
70-8-8   1/2"  1/2-14 NPT
70-10-8    5/8"  1/2-14 NPTสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อระบบไฮดรอลิกส์

นิปเปิ้ลประปาข้องอ 90 องศา ตัวผู้สามทางเกลียวในสี่ทางเกลียวในสามทางรันทีตาไก่ฮาฟยูเนียนตัวเมียยูเนียนเกลียวในสวมสายยางออกตาไก่


GAFITTING.CO.TH