สามทางรันทีตาไก่

สามทางรันทีตาไก่ / 72

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : แก๊ส ลม ไฮดรอลิกส์

ลักษณะการใช้งาน : ขันต่อเกลียวประปาตัวเมียออกตาไก่ร้อยท่อ

ลักษณะตัวงาน : ข้อต่อสามทาง

รหัส ขนาดท่อ เกลียว
72-2-2   1/8  1/8 NPT 
72-3-2  3/16  1/8 NPT 
72-4-2  1/4  1/8 NPT 
72-5-2   5/16  1/8 NPT
72-6-2   3/8  1/8 NPT
72-3-4   3/16  1/4 NPT 
72-4-4   1/4  1/4 NPT 
72-5-4   5/16  1/4 NPT 
72-6-4  3/8  1/4 NPT 
72-8-4   1/2  1/4 NPT 
72-4-6   1/4  3/8 NPT
72-5-6   5/16  3/8 NPT 
72-6-6   3/8  3/8 NPT 
72-8-6   1/2  3/8 NPT 
72-10-6   5/8  3/8 NPT 
72-4-8   1/4  1/2-14 NPT
72-5-8   5/16  1/2-14 NPT
72-6-8   3/8  1/2-14 NPT
72-8-8   1/2  1/2-14 NPT
72-10-8   5/8  1/2-14 NPTสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อระบบไฮดรอลิกส์

นิปเปิ้ลประปาข้องอ 90 องศา ตัวผู้สามทางเกลียวในสี่ทางเกลียวในข้องอกล้องยาตาไก่ฮาฟยูเนียนตัวเมียยูเนียนเกลียวในสวมสายยางออกตาไก่


GAFITTING.CO.TH