สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบ

สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบ / 164 (เกลียวหยาบ)

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

164-4-20 สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานเกษตร

สวมสายยางสามด้านตัววายชุดกระปุกจารบีใหญ่ด้ามจับยางโอริงสวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียวสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียดนิปเปินเกษตรข้อลดการเกษตร


GAFITTING.CO.TH