สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียด

สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียด / 164 (ละเอียด)

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

164-4-28 สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียดสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานเกษตร

สวมสายยางสามด้านตัววายชุดกระปุกจารบีใหญ่ด้ามจับยางโอริงสวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียวสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบนิปเปินเกษตรข้อลดการเกษตร


GAFITTING.CO.TH