สวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียว

สวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียว / Y1-001

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

Y1-001 สวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียวสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานเกษตร

สวมสายยางสามด้านตัววายชุดกระปุกจารบีใหญ่ด้ามจับยางโอริงสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียดสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบนิปเปินเกษตรข้อลดการเกษตร


GAFITTING.CO.TH