ND-1/4

ND-1/4"-19 ต่อตรงตัวเมีย / BYS-01

รายละเอียด : ..

ประเภทการใช้งาน : ..

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

..สินค้าอื่นๆ ในหมวด งานสั่งทำตามแบบ

7.8 มิล บู๊ชทองเหลือง1/8 นิปเปิ้ล1/8 เรคตัลนิปเปิ้ล- ตัวเมีย 1/4-19PFX3/16-24 นิปเปิ้ลต๊าปเกลียวในบ่าน๊อตโซ่PLUG 6mmx30mm    PLUG 14 mm x 16 mmแหวนหกเหลี่ยมเกลียวในแฟลร์สวมสายยางพิเศษออกตัวผู้


GAFITTING.CO.TH