PLUG 14 mm x 16 mm

PLUG 14 mm x 16 mm / EBT-01

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : ..

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

..สินค้าอื่นๆ ในหมวด งานสั่งทำตามแบบ

7.8 มิล บู๊ชทองเหลือง1/8 นิปเปิ้ล1/8 เรคตัลนิปเปิ้ล- ตัวเมีย 1/4-19PFX3/16-24 นิปเปิ้ลต๊าปเกลียวในบ่าน๊อตโซ่PLUG 6mmx30mm    ND-1/4แหวนหกเหลี่ยมเกลียวในแฟลร์สวมสายยางพิเศษออกตัวผู้


GAFITTING.CO.TH