ทองเหลืองเส้น C3601 , C3771 , C3604

ทองเหลืองเส้น C3601 , C3771 , C3604 / Brass Bar

รายละเอียด : ทองเหลืองเส้นกลม ทองเหลืองเส้นหกเหลี่ยม ทองเหลืองเส้นสี่เหลี่ยม

ประเภทการใช้งาน : ใช้งานสำหรับกลึง ปั๊ม

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิม

ลักษณะตัวงาน : เป็นเส้นตรงยาว 2 ม - 6 ม

ราคาทองเหลืองเส้น

ทองเหลืองเส้นกลม           ขนาด 5มม.

199   บาท กก

                                     ขนาด 6มม.

198   บาท กก

                                     ขนาด 7มม.

193   บาท กก

                                     ขนาด 8มม.

192   บาท กก

                                     ขนาด 9มม.-63มม

189   บาท กก

                                     ขนาด 21/2”-3

203   บาท กก

ทองเหลืองเส้นหกเหลี่ยม      ขนาด7มม.

195   บาท กก

                                    ขนาด8มม.

194   บาท กก

                                    ขนาด3/8 ขึ้นไป

191   บาท กก

ทองเหลืองเส้นสี่เหลี่ยม

199   บาท กก
น้ำหนักทองเหลืองเส้นต่อเมตร       
กลม   หกเหลี่ยม   สี่เหลี่ยม
ขนาด Kg/m.   ขนาด Kg/m.   กว้าง หนา Kg/m.
3 mm. 0.07   3/16” 0.17   3/16” 3/16” 0.2
5/32” 0.13   6 mm. 0.27   1/4" 1/4" 0.35
4 mm. 0.12   1/4" 0.3   9/32” 9/32” 0.43
3/16” 0.15   7 mm. 0.36   5/16” 5/16” 0.55
5 mm. 0.18   5/16” 0.47   3/8” 3/8” 0.8
7/32” 0.25   8 mm. 0.48   10 mm. 10 mm. 0.9
15/64” 0.25   9 mm. 0.65   1/2" 1/2" 1.4
6 mm. 0.24   3/8” 0.7   5/8” 5/8” 2.2
1/4” 0.27   10 mm. 0.8   3/4" 3/4" 3.15
7 mm. 0.34   7/16” 0.92   7/8” 7/8” 4.3
9/32” 0.35   15/32” 1.1   1” 1” 5.7
5/16” 0.43   12 mm. 1.1   1 1/4" 1 1/4" 8.7
8 mm. 0.45   1/2" 1.21   1 1/2" 1 1/2" 12.55
11/32” 0.5   9/16” 1.6   2” 2” 21.9
9 mm. 0.55   19/32” 1.79   2 1/4" 2 1/4" 27.5
3/8” 0.65   5/8” 1.9   2 1/2" 2 1/2" 34.1
10 mm. 0.75   17 mm. 2.2   2 3/4" 2 3/4" 41
13/32” 0.82   11/16” 2.28   3” 3” 48.8
7/16” 0.84   3/4" 2.72   3 1/2" 3 1/2" 68.1
15/32” 1   13/16” 3.3   4” 4” 87.2
12 mm. 1   7/8” 3.7  
1/2” 1.1   15/16” 4.3  
17/32” 1.23   1” 4.83  
14 mm. 1.33   1 1/16” 5.3  
9/16” 1.4   1 1/8” 6.11  
15 mm. 1.63   1 1/4" 7.54  
5/8” 1.7   1 3/8” 9.2  
17 mm. 1.96   1 1/2" 10.86  
11/16” 2.07   1 3/4" 14.74  
3/4” 2.5   2” 19.25  
20 mm. 2.72   2 1/4" 24.42  
13/16” 3   2 1/2" 30.2  
7/8” 3.4   2 3/4" 36.6  
15/16” 3.9   3” 42.9  
1” 4.4   3 1/2" 57.82  
1 1/16” 4.9  
1 1/8” 5.45  
30 mm. 6.1  
1 1/4" 6.83  
1 3/8” 8.09  
1 1/2” 9.85  
1 5/8” 11.2  
1 3/4” 13.24  
2” 17.5  
2 1/4” 21.7  
2 1/2" 26.9  
2 3/4” 32.9  
3” 38.9  
3 1/4" 46.2  
3 1/2" 54.8  
4” 70.8  
5” 105.66  
6” 158  
7” 225.6  
8” 273.7  


GAFITTING.CO.TH