สกรูตัวหนอน

สกรูตัวหนอน / 5000036

รายละเอียด : ..

ประเภทการใช้งาน : ..

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

  รหัส              รายการ
5000036 สกรูตัวหนอน ขนาด 6 MM
5000037 สกรูตัวหนอน ขนาด 8 MM
5000038 สกรูตัวหนอน ขนาด 10 MMสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อทองเหลือง

ข้องอ 90 องศาตัวเมียสองด้านข้อลดบุชชิ่งต่อตรงสายลมเกลียวใน180 อัดต่อตรงโพลีไลน์ต่อตรงสายลมเกลียวนอก


GAFITTING.CO.TH