สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบ

สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบ / 164 (เกลียวหยาบ)

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

164-4-20 สกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อตรง

นิปเปิ้ลประปาแฟลร์นัทสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียดผู้เชื่อมอลูมิเนียมแฟลร์นัทอลูมิเนียมสกรูตัวหนอนคัปปลิ่งประปาข้อลดบุชชิ่ง


GAFITTING.CO.TH