สามทางสายลมตัวผู้บน

สามทางสายลมตัวผู้บน / 7720

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : ลม

ลักษณะการใช้งาน : ต่อแยก3ทางเสียบสายลม2ด้าน

ลักษณะตัวงาน : สามทาง

รหัส ขนาดท่อ เกลียว 
7720-6MM-2 Tube OD6MM 1/8" B.S.P.T
7720-6MM-4 Tube OD6MM 1/4" B.S.P.T
7720-8MM-2 Tube OD8MM 1/8" B.S.P.T
7720-8MM-4 Tube OD8MM 1/4" B.S.P.T
7720-10MM-2 Tube OD10MM 1/8" B.S.P.T
7720-10MM-4 Tube OD10MM 1/4" B.S.P.T
7720-10MM-6 Tube OD10MM 3/8" B.S.P.T
7720-10MM-8 Tube OD10MM 1/2" N.P.T
7720-12MM-4 Tube OD12MM 1/4" B.S.P.T
7720-12MM-6 Tube OD12MM 3/8" B.S.P.T
7720-12MM-8 Tube OD12MM 1/2" N.P.T
7720-4-4 Tube OD1/4" 1/4" B.S.P.T
7720-4-6 Tube OD1/4" 3/8" B.S.P.T
7720-5-8 Tube OD5/16" 1/2" N.P.T
7720-5-4 Tube OD5/16" 1/4" B.S.P.T
7720-5-6 Tube OD5/16" 3/8" B.S.P.T
7720-6-8 Tube OD3/8" 1/2" N.P.T
7720-6-6 Tube OD3/8" 3/8" B.S.P.T
7720-8-8 Tube OD1/2" 1/2" N.P.T
7720-8-6 Tube OD1/2" 3/8" B.S.P.Tสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อสามทาง

สามทางเกลียวในสามทางรันทีตัวผู้ด้านบนสามทางรันทีตาไก่สามทางรันทีตัวผู้ด้านบนสามทางโพลีไลน์สามทางตาไก่ประปาตัวผู้ด้านข้างสามทางรันทีสามทางบรานที


GAFITTING.CO.TH