สามทางโพลีไลน์

สามทางโพลีไลน์ / 1264

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานลม

ลักษณะการใช้งาน : เสียบสายลม3ด้านขันเกลียวบีบรัดท่อ

ลักษณะตัวงาน : ข้อต่อสามทาง

รหัส ขนาดท่อ
1264-4 Tube O.D 1/4"
1264-5 Tube O.D 5/16"
1264-6 Tube O.D 3/8"
1264-8 Tube O.D1/2สินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อสามทาง

สามทางเกลียวในสามทางรันทีตัวผู้ด้านบนสามทางรันทีตาไก่สามทางรันทีตัวผู้ด้านบนสามทางตาไก่ประปาตัวผู้ด้านข้างสามทางรันทีสามทางบรานทีสามทางสายลม


GAFITTING.CO.TH