สามทางรันทีตัวผู้ด้านบน

สามทางรันทีตัวผู้ด้านบน / 1272

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานลม

ลักษณะการใช้งาน : เสียบสายลมแยกสามทาง

ลักษณะตัวงาน : ข้อต่อสามทาง

รหัส ขนาดท่อ เกลียว
1272-4-2 Tube O.D 1/4" 1/8" NPT / BSPT
1272-5-2 Tube O.D 5/16" 1/8" NPT / BSPT
1272-6-2 Tube O.D 3/8" 1/8" NPT / BSPT
1272-8-2 Tube O.D1/2" 1/8" NPT / BSPT
1272-4-4 Tube O.D 1/4" 1/4" NPT / BSPT
1272-5-4 Tube O.D 5/16" 1/4" NPT / BSPT
1272-6-4 Tube O.D 3/8" 1/4" NPT / BSPT
1272-8-4 Tube O.D1/2" 1/4" NPT / BSPT
1272-4-6 Tube O.D 1/4" 3/8" NPT / BSPT
1272-5-6 Tube O.D 5/16" 3/8" NPT / BSPT
1272-6-6 Tube O.D 3/8" 3/8" NPT / BSPT
1272-8-6 Tube O.D1/2" 3/8" NPT / BSPT
1272-4-8 Tube O.D 1/4" 1/2" NPT
1272-5-8 Tube O.D 5/16" 1/2" NPT
1272-6-8 Tube O.D 3/8" 1/2" NPT
1272-8-8 Tube O.D1/2" 1/2" NPTสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่อสามทาง

สามทางเกลียวในสามทางรันทีตัวผู้ด้านบนสามทางรันทีตาไก่สามทางโพลีไลน์สามทางตาไก่ประปาตัวผู้ด้านข้างสามทางรันทีสามทางบรานทีสามทางสายลม


GAFITTING.CO.TH