ฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง อัตรา วุฒิการศึกษา ค่าแรง
ช่างซ่อมบำรุง  1 ม.3 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
ช่างกลึง 10 ม.3 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
ช่างออโตเลท 5 ม.3 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถ 1 ม.3 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
       
สวัสดิการณ์       
มี O.T.  , เบี้ยขยันไม่ขาดงาน เพิ่มให้ 1 วัน  , โบนัส , ข้าวกลางวัน , สหกรณ์ร้านค้า , ประกันสังคม

GAFITTING.CO.TH