ราคาจำหน่ายทองเหลืองเส้นในปรเทศไทย

ทองเหลืองเส้นกลม JIS C3604          ราคา กิโลกรัมละ 208 บาท
ทองเหลืองเส้นหกเหลี่ยม JIS C3604   ราคา กิโลกรัมละ 210 บาท
ทองเหลืองเส้นกลม JIS C3601          ราคา กิโลกรัมละ 210 บาท
ทองเหลืองเส้นหกเหลี่ยม JIS C3601    ราคา กิโลกรัมละ 212 บาท

GAFITTING.CO.TH