ราคาจำหน่ายทองเหลืองเส้นในปรเทศไทย

ชนิด Jis H3250 C3604 ราคา
(บาท/กก.)
ทองเหลืองเส้นกลม                          ขนาด 5มม. 203
                                                    ขนาด 6มม. 202
                                                    ขนาด 7มม. 197
                                                    ขนาด 8มม. 196
                                                    ขนาด 9มม. - 63 มม  193
                                                    ขนาด 21/2”-3” 197
ทองเหลืองเส้น หกเหลี่ยม                     ขนาด7มม. 199
                                                      ขนาด8มม. 198
                                                      ขนาด3/8 ขึ้นไป 195
ทองเหลืองเส้นสี่เหลี่ยม 203

GAFITTING.CO.TH