ราคาจำหน่ายทองเหลืองเส้นในปรเทศไทย

ขนาดทองเหลืองเส้น ราคา
(บาท/กก.)
ทองเหลืองเส้นกลม                            ขนาด 5มม. 208
                                                    ขนาด 6มม. 207
                                                    ขนาด 7มม. 202
                                                    ขนาด 8มม. 201
                                                    ขนาด 9มม. - 63 มม  198
                                                    ขนาด 21/2”-3” 212
ทองเหลืองเส้น หกเหลี่ยม                       ขนาด7มม. 204
                                                      ขนาด8มม. 203
                                                      ขนาด3/8 ขึ้นไป 200
ทองเหลืองเส้นสี่เหลี่ยม 208

GAFITTING.CO.TH