สวมสายยางสามด้านตัววาย

สวมสายยางสามด้านตัววาย / 155Y

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : งานเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ..

ลักษณะตัวงาน : ..

155Y สวมสายยางสามด้านตัววายสินค้าอื่นๆ ในหมวด ข้อต่องานเกษตร

ชุดกระปุกจารบีใหญ่ด้ามจับยางโอริงสวมสายยางสามด้านเชื่อมเกลียวสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวละเอียดสกรูน๊อตจิ้นลิ้นเกลียวหยาบนิปเปินเกษตรข้อลดการเกษตร


GAFITTING.CO.TH