สี่ทางเกลียวใน

สี่ทางเกลียวใน / 3950

รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง

ประเภทการใช้งาน : ลม ประปา ไฮโดรลิค แก๊ส

ลักษณะการใช้งาน : ต่อแยก4ทางเกลียวใน

ลักษณะตัวงาน : สี่ทาง

รหัส     เกลียว
3950-2 1/8-27 NPT
3950-4 1/4 -18 NPT
3950-6 3/8-18 NPT
3950-8 1/2-14 NPT


GAFITTING.CO.TH